Preskočiť na hlavný obsah

Ako to vidia AteistiRespektívne ako to vidím ja. Uverejňujem tu moje odpovede na tento dotazník.

1. Čo rozumiete pod pojmom „ateizmus“ ? Skúste napísať vlastnú definíciu.
Praktická poznámka: Ako by ste odlíšili svoj postoj napr. od postoja buddhistu, ktorý tiež tvrdí, že neverí v Boha ?

Ateizmus je absencia viery v akékoľvek božstvá a nadprirodzené sily. Budhizmus nemusí priamo mať božstvá, ale uvažuje o realite v rámci nadprirodzených dimenzií vedomia.

2. Aké sú hlavné dôvody, prečo ste ateistom ?

Preskúmanie dôkazov pre a proti viere v nadprirodzené javy.

3. Považujete sa za ateistu celý život, či od nejakého momentu svojho života ? Vyrastali ste v náboženskom prostredí ?

Od neskoršieho momentu, asi nikdy som nebol veriaci, bol som vychovávaný ako katolík, ale vždy mi to prišlo trochu divné, a v momente keď zo mňa opadol strach z božieho trestu som sa na to vykašľal. Bolo to približne v tom čase, kedy som sa prestal báť tmy a toho že mám pod posteľou strašidlo. 

4. Myslíte si, že sú nejaké podmienky, ktoré musia platiť, aby bolo niekoho možné označiť za ateistu, či myšlienky, ktoré musí ateista vyznávať ?

Jediná podmienka je absencia viery v nadprirodzené javy a bytosti.

5. Navštevujete nejakú skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí ? Ak áno, čo je náplňou takýchto stretnutí ?

Sem tam, najčastejšie diskusie na internete, ale občas aj osobne. Diskusie sú o všetkom, jediný rozdiel od bežných rozhovorov je viac náboženského humoru.

6. Ste s týmto presvedčením spokojný ? 

Nerozumiem otázke, byť spokojný s akceptáciou reality? Potom áno.

7. Ako by ste definovali náboženstvo ?

Dlhšie fungujúca sekta. Organizované uctievanie nadprirodzenej bytosti akceptované spoločnosťou ako normálna vec bez podozrenia na mentálnu labilitu členov tejto skupiny.

8. Aké má podľa Vás náboženské presvedčenie (pre jednotlivcov či spoločnosť) pozitíva ?

Nič čo by nedokázala spoločnosť alebo jednotlivec bez náboženstva, takže v podstate žiadne.

9. Aké má podľa Vás náboženské presvedčenie (pre jednotlivcov či spoločnosť) negatíva ?

Odmietanie reality, rezignácia na ňu, z čoho následne vyplývajú negatívne dôsledky ako pre jednotlivca tak aj pre spoločnosť. Je to obsiahle, najzávažnejšia je asi možnosť ospravedlniť si bohom akýkoľvek čin.

10. Aké sú dôvody, podľa Vášho názoru, pre náboženskú vieru ? Prečo ľudia veria ?

Najčastejším dôvodom je výchova a následný strach byť potrestaný bohom alebo zavrhnutý komunitou ak sa od nej človek odvráti. Druhým býva snaha patriť do nejakého spoločenstva a byť akceptovaný a milovaný "nebeským otcom".

11. Myslíte si, že sú medzi svetovými náboženstvami zásadné rozdiely, alebo sú všetky v zásade podobné ?

Vo svojej podstate sú si veľmi podobné, rozdiely sa samozrejme nájdu, nie len medzi náboženstvami, ale aj rôznymi odnožami jedného náboženstva, ale väčšinou ide o teologické a metafyzické detaily.

12. Myslíte si, že náboženstvo v budúcnosti pretrvá, alebo postupom času vymizne ?

Pravdepodobne pretrvá, ale stane sa okrajovou záležitosťou pre ľudí, ktorí v realite nenašli uspokojenie, a tak sa budú utiekať k nadprirodzenému.

13. Považujete niektoré etické zásady za absolútne, alebo sú podľa Vás všetky relatívne ? 
Príklad: Mučiť malé dieťa pre zábavu je zlé (morálne nesprávne). Myslíte si, že sa jedná o vždy platnú objektívnu pravdu, alebo skôr pragmatickú zásadu či spoločenský konsenzus, na ktorom sa väčšina ľudí zhodne, ale za istých podmienok by to byť problematické nemuselo ?

Etika nie je absolútna. "Mučiť malé dieťa pre zábavu je zlé (morálne nesprávne)." je spoločenský konsenzus. Ja osobne to tiež považujem za nemorálny čin, ale v iných spoločnostiach a kultúrach bola taká vec bežná a nikto ju nepovažoval za nemorálnu. Ak by to bola absolútna etická norma, tak by nemohla byť zmenená spoločenským konsenzom. Je to síce kruté, ale je to tak. Ak chceme morálku a etiku absolutizovať, tak sa na to musíme pozrieť na základe nejakých merateľných parametrov, najlepším by bolo asi bolesť a utrpenie bytosti. V tom prípade sa dá morálka absolutizovať a mučenie nielen dieťaťa by bolo vždy nemorálne. Avšak absolútna morálka môže vzniknúť len na základe merateľných kritérií, nemôže byť daná ako absolútna napr. z nejakej náboženskej knihy.

14. Riadite sa v živote nejakým štandardizovaným etickým systémom, máte vlastný etický kódex, alebo sa vždy rozhodujete priamo na mieste ?

V podstate ide o mix všetkého. Čo sa týka štandardizovanej etiky, tak ide skôr o základné spoločenské normy proti zločinom ako vraždy, krádeže atď., ale nejde o slepú akceptáciu všetkého na čom sa spoločnosť dohodla. Zo štandardizovanej etiky sa ešte asi zaraďujem k humanistom. Samozrejme to všetko podlieha osobnému etickému kódexu, ktorý si musí každý človek vytvoriť. A na niektoré situácie jednoducho neexistuje štandardizované a etické riešenie, v tom prípade sa samozrejme musí človek rozhodnúť na mieste, ale vždy bude vychádzať so svojho etického kódexu. Čiže vlastný etický kódex je najdôležitejší.

15. Myslíte si, že exituje niečo ako objektívna spravodlivosť ? Ak áno, vedeli by ste popísať, na akom princípe podľa Vás táto objektivita funguje ?Príklad z legislatívy: Protižidovské zákony počas nacistického Nemecka boli plne legálne a schálené legitímnou vládou. Nazvali by ste aj napriek tomu takýto zákon nespravodlivým ?

Objektívna spravodlivosť neexistuje a vlastne spravodlivosť ako taká je veľmi relatívna. Je spravodlivé zatvoriť človeka čo ukradol jedlo aby neumrel do vezenia? Alebo zaslúži si vrah trest smrti? Najmä vo svetle posledných objavov v neurovede vieme, že ľudské činy sa odvíjajú veľmi zásadne z minulých skúseností. Čiže človek, čo bol v mladosti týraný, zneužívaný alebo inak psychicky poškodený je rovnako obeťou. Netvrdím, že by mu nemalo byť zabránené vykonávať poškodzujúce činy, ale namiesto slepej odplaty, na ktorej je súčasná spravodlivosť postavená, by sme sa skôr mali zamerať na snahu zistiť príčiny prečo ľudia konajú tieto činy a snažiť sa im pomôcť. Odplata nie je spravodlivosť.

16. Myslíte si, že by sa Rímsko-katolícka cirkev mala ospravedlniť za uväznenie a mučenie Galilea Galileiho ?

Rímsko-katolícka cirkev by sa mala s hanbou niekam schovať a ospravedlniť za všetky ohavné činy, ktoré v minulosti spravila. 

17. Čo si myslíte o vplyve miliónov mŕtvych na povesť Rímsko-katolíckej cirkvi, ktoré spôsobila Pápežská a Španielska Inkvizícia ?

Je zaujímavé, že po tom ako sa sovietsky komunizmus alebo nemecký nacizmus ukázali ako šialené ideológie a spôsobili smrť a utrpenie neskutočnému množstvu ľudí, tak sme ich správne zavrhli, ale Rímsko-katolícka cirkev napriek temnému stredoveku kde v proporciách vtedajšieho sveta bola s týmito ideológiami porovnateľná pretrvala a je stále vplyvná a akceptovaná organizácia.

18. Myslíte si, že v stredoveku ľudia verili, že zem je plochá ? Ak áno, myslíte si, že vinu za to nesie dobová Rímsko-katolícka cirkev ?

Bežní ľudia určite, vzdelanejší a osvietenejší ľudia vedeli už dlho že tomu tak nie je. Rímsko-katolícka cirkev za to nesie veľkú časť zodpovednosti, stačí sa pozrieť na paralelné kultúry v Číne alebo aj v moslimskom svete pred tým ako tam fanatici prebrali moc a iné kde bola veda v rozkvete a Európa pod vplyvom Rímsko-katolíckej cirkvi bola v temnom stredoveku a neskutočne zaostávala. 

19. Myslíte si, že kresťanstvo v stredoveku spomaľovalo vedecký pokrok a bolo systematicky nepriateľsky naladené voči vedcom a vedeckému bádaniu ?

Áno.

20. Máte nejaké číslo (farbu, etc.) alebo predmet, ktorý Vám nosí šťastie ?

Nie.

21. Navštevujete niekedy nejaké obrady alebo bohoslužby ? Ak áno, čo Vás k tomu vedie ?

Nie.

22. Myslíte si, že je niekde vo vesmíre (okrem Zeme) inteligentný život ?

Áno.

23. Myslíte si, že zvesti o Chemtrails môžu byť pravdivé ?

Nie.

24. Myslíte si, že niektoré magické praktiky môžu fungovať ?

Nie.

25. Myslíte si, že je niečo pravdy na zvestiach o Novom svetovom poriadku (New World Order) ?

Nie.

26. Myslíte si, že je možné, aby vesmír nejako reagoval na ľudské myšlienky či nálady ?

Nie.

27. Myslíte si, že by telepatia mohla fungovať ? 

Nie.

28. Myslíte si, že človek má nemateriálnu dušu (v najširšom slova zmysle) ?

Nie.

29. Myslíte si, že zvieratá alebo rastliny majú dušu ?

Nie.

30. Myslíte si, že je možný nejaký typ mimozmyslového vnímania (ESP) ?

Nie.

31. Myslíte si, že sa ľudský život môže do istej miery riadiť osudom ?

Nie.

32. Čo si myslíte o modlitbe ? Môže niekedy fungovať ?

Nie. Je to to isté ako šamanské zaklínanie.

33. Myslíte si, že Vás vaši mŕtvi predkovia čakajú, alebo pozorujú ?

Nie.

34. Sledujete pravidelne svoj horoskop ?

Nie.

35. Máte nejaký talizman ? 

Nie.

36. Myslíte si, že moderná veda vyvracia, že človek môže mať dušu ?

Áno.

37. Pre všetky úkazy považované za nadprirodzené či nevysvetliteľné určite existuje prirodzené vysvetlenie.

Súhlasím.

38. Myslíte si, že budete po smrti reinkarnovaný ? 

Nie.

39. Myslíte si, že nás po smrti čaká nejaká forma posmrtnej existencie ?

Nie.

40. Myslíte si, že veštenie môže niekedy fungovať ?

Nie.

41. Myslíte si, že je možné, aby existovali typy energie, ktoré zatiaľ prírodná veda nevie merať, ale niektorí ľudia sú schopní s ňou narábať ?

Nie.

42. Duchovia neexistujú.

Súhlasím.

43. Čo si myslíte o meditácii ? Praktizujete nejakú ?

Nepraktizujem, ale ak ide o jednoduchú relaxáciu s cieľom na chvíľu vypnúť mozog a oddýchnuť si od myšlienok, a nie o snahu prejsť do iných dimenzií a tam byť osvietený alebo stretnúť sa s bohom, tak si myslím že je to v celku fajn spôsob ako si oddýchnuť.

44. Čo si myslíte o princípoch homeopatie (ak ich nepoznáte, nemusíte odpovedať) ?

Homeopatia je podvod a je škodlivý pre ľudí ktorým klame. 

45. Čo si myslíte o východnej medicíne (ak rozlišujete medzi rôznymi typmi, kľudne rozveďte) ?

Mnohé praktiky sú preukázateľne pomáhajúce, tak isto ako ľudová medicína v každej krajine a bylinkárstvo dokáže mať pozitívny účinok. Medicínske postupy sa dajú výborne testovať double blind testom čiže overenie či sú nápomocné alebo nie sa dá kvantifikovať a nemusí byť založené na viere.

46. Myslíte si, že existuje nejaká vyššia moc (akéhokoľvek typu) ?

Nie.

47. Myslíte si, že človek má slobodnú vôľu ? 

Nie.

Komentáre

 1. ak si niekto najprv prečíta vaše odpoveďe a potom vyplní dotazník, tak ste autorovi dotazníka rozhodne moc nepomohli (odpovede nebudú nezávislé a teda ani reprezentatívne)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. odkaz na dotaznik je na vrchu, nikoho ten clanok nenutim citat, nikoho nevyzyvam aby odpovedal tak ako ja ani sa nesnazim nikoho ovplyvnit, takze nevidim ziaden problem

   Odstrániť
  2. to je nepodstatné. tým že publikujete svoje odpovede vzniká možnosť, že si ich niekto prečíta a potom vyplní dotazník, čo nevyhnutne (či už vedome alebo podvedome) ovplyvní jeho odpovede. Podstatné je, že autor dotazníka nemá možnosť ako spoľahlivo zistiť, kto tak spravil a kto nie a či vôbec niekto (s výnimkou času vyplnenia ak má prístup k tomuto údaju - t.j. všetky odpoveďe po publikovaní vašich odpovedí sú potenciálne kontaminované). Tým pádom nemá možnosť vylúčiť problematické prípady a celá jeho vzorka dát je pochybná a nie je z nej možné spoľahlivo dospieť k záverom.

   korektný postup je postnúť link na dotazník a svoje odpovede zverejniť až po tom čo bolo zbieranie dát ukončené.

   Odstrániť
  3. vsetko co clovek cita ovplyvnuje jeho myslenie, takze je nepodstatne ci tu zverejnim odpovede priamo na otazky co tam su, alevo si clovek precita moje clanky alebo clanky niekoho ineho k tejto teme. navyse su vsetky absolutne subjektivne a nemyslim si ze hocico co napisem zmeni nazor cloveka na tie otazky. ak by autor explicitne poziadal aby sa nezverejnovali odpovede tak samozrejme pockam, ale naozaj nevidim iny dovod preco by som nemal. este raz opakujem ze nejde o vedomostny dotaznik ale o cisto subjektivne nazory, cize zverejnenim mojej odpovede nedokazem nikomu nazor zmenit ani ho naviest k "spravnej" odpovedi, a vsetko co clovek cita meni jeho myslenie.

   Odstrániť

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Tikendov zápisník #45 - Predčasné voľby, kresťanský dogmatizmus a muži u zubára

Politika Koho voliť v predčasných voľbách? Veľká Zuzanina strana s ambíciou pritiahnúť 20-30% voličov takisto nemôže sama otvárať liberálne otázky ako dekriminalizácia niektorých látok či uznávanie niektorých partnerstiev. Prečo vlastne SaSka tieto témy opustila, keď s nimi dosiahla svoj najlepší volebný výsledok? Nerobím si ilúziu o tom, ako veľmi by ich dokázala presadiť, ale aspoň by bola ich politickým nositeľom. Zvládla by to lepšie ako Irena alebo nejakí informatici, ktorých užívateľské skúsenosti sú nepriamo úmerné ich odborným a komunikačným schopnostiam. Ozaj, Rišo nájde nástupcu na poste predsedu, Galko sa nevráti, Mihál áno. Želaný výsledok 10%. Líder by nemal v ľuďoch vyvolávať pocit viny, ale skôr ich pochváliť, odporúča psychológ Vidíme aj nezmyselné postupy, napríklad že premiér pustí na Facebook anketu, či má presviedčať manželku a mamu, že sa majú dať zaočkovať. Povie, že ak dostane 10-tisíc srdiečok, tak ich bude presviedčať. Dostane ich 9-tisíc a už to n

Tikendov zápisník #47 - Čína, inflácia a iné

Politika Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Neotravujte, tu sme vo väzbe Bežných ľudí určite potešilo, že sa mrežami skončili ľudia označovaní za oligarchov, ale jedna vec je väzba a druhá právoplatný rozsudok. Odkaz MMŠ : O geopolitickej stratégii Číny, jej motívoch, možnostiach a slabinách Čína však vo svojej stratégii v prístupe na svetové trhy čelí dvom problémom. Už dnes má síce vybudované loďstvo, ktoré môže súperiť s americkou flotilou, ale to nestačí. Američania majú spojencov v Ázii so štátmi, ktoré sú voči Číne buď nepriateľské, alebo zdržanlivé (Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, Filipíny, Indonézia, Vietnam, Singapur, Austrália a India), ale zároveň sú pre Čínu veľmi dôležitými obchodnými partnermi. Arogancia Číny prináša odpor Ak trváte na absolútnej poslušnosti, vyzeráte hlúpo a slabo, keď vám ľudia vzdorujú. A rovnako ako zbabelosť vyvoláva súhlas, statočnosť vyvoláva väčší odpor. Svet Odkaz MMŠ: O násilí voči ženám a vražde Sarah Everardovej, ktorá v Británii vyvol

Tikendov zápisník #48 - Upír Matovič, charizmatickí kresťania a iné

Politika Sociológ Michal Vašečka: Matovič odchádza ako energetický upír, zanecháva po sebe vyčerpanú krajinu Skúsim odcitovať, čo povedal v nedeľu: „V predvečer Veľkého týždňa, ktorý slávime ako symbol utrpenia, obety a odpustenia, som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády.“ Veľkoryso odpúšťa ľuďom, ktorí žiadali jeho odchod. Ale veď to nie je nejaký hriech. Hriech je niečo – budem hovoriť v kresťanskom duchu – čím by sa porušilo Božie desatoro. Ale nič také sa nestalo. Iba niektorí ľudia povedali, že s ním nechcú spolupracovať. Že sa pod ním nedá pracovať, lebo musia neustále riešiť jedného človeka a tým človekom je premiér, teda najdôležitejší člen vlády. Charizmatickí kresťania – skepticko-realistický pohľad na jednu subkultúru Lenže úsmevný príbeh rýchlo tratí pomyselnú ľahkosť, keď si uvedomíme, že títo politici získali moc v štáte a budú rozhodovať o našich životoch. Zázračný nezrozumiteľný blábol

Tikendov zápisník #51 - PS/Spolu, LGBT, charizmatici a iné

Politika Pokračovanie politiky inými prostriedkami podľa Progresívneho Slovenska To je tá slávna schôdza, počas ktorej Marek Krajčí plakal potichu a prítomná odborníčka nahlas, lebo ich ministri odmietali vypočuť. To je tá vláda, o ktorej spätne hovoril aj Igor Matovič, že nepodporil vlastného ministra s návrhom na omnoho prísnejšie opatrenia počas Vianoc, pretože nechcel, aby si SaS zas spravila tlačovku, že s nimi nesúhlasí. To je to rokovanie vlády, ktoré podľa dostupných informácií naozaj do veľkej miery môže za to, že Slovensko vyletelo na niekoľko týždňov na špičku svetového rebríčka v počte obetí covidu v prepočte na počet obyvateľov. Rado Baťo: Matovičovi neústupim ani o krok, miesto posielania kytíc manželke by sa ho mali koaliční politici zbaviť Ten človek je nebezpečný, zlý, je to odporná ľudská bytosť, ktorej jediná pasia v politike je vyrábať si nepriateľov a ničiť im život. Nemá čo hľadať vo verejnom živote. Pevne verím, že vzhľadom na to, čo napáchal – najmä

Tikendov zápisník #52 - Korupcia, lieky, pandémie a iné

Politika Zmluva o nákupe Sputnika je nevýhodná a môže vojsť do dejín ako ďalší amatérsky počin, hovoria právnici „Ruská strana v podstate nezodpovedá za nič, zbavuje sa zodpovednosti za všetko,“ hovorí Humeník s tým, že ak by sa aj náhodou objavila medzera v zbavení sa zodpovednosti predávajúceho, v zmluve je v takomto prípade poistka – maximálna náhrada škody je stotisíc dolárov.  Odkaz MMŠ: O škandáloch v Nemecku, strategickej korupcii a politikoch, ktorí sa nechávajú podplácať autoritárskymi režimami Iným spôsobom, ako ovplyvňovať nemeckú politiku, je zakladanie nadácií v Nemecku. Napríklad nadácia na podporu životného prostredia zároveň lobuje za dokončenie plynovodu Nord Stream 2, lebo je de facto kontrolovaná ruským plynovým gigantom Gazprom. Bieloruský denník: Čo všetko je u nás zakázané (výber absurdných trestov Lukašenkovho režimu) Napríklad Sergej Melyanec z minského okresu dostal od súdu pokutu 280 eur za žalúzie „nesprávnych“ farieb. Veda Odkaz MMŠ: O chimérach, teda